Quenya

Jens Friberg, medlem av Tolkiensällskapet i Göteborg, har satt ihop detta ordlexikon för alvspråket Quenya. Läs, lär och sprid språket vidare! Ordföljden är av praktiska skäl densamma som den svenska. Språket skall i den mån det är möjligt likna riktig quenya samtidigt som det skall vara lätt att lära sig.

 

Uttal:

En del har bett mig om fonetiska tecken men eftersom jag saknar sådana typsnitt så kan jag tyvärr inte skriva sådana. De uttalsregler som jag skriver här får fungera som ersättning.

Quenya har bara fem vokaler: A O U I E.

Till de som är bekanta med spanska, latin eller japanska kan meddelas att det är samma uttal av vokalerna.

O uttalas som ett svenskt Å.

U uttalas som ett svenskt O.

I & E uttalas som vanligt.

A uttalas som ett kort svenskt A. exempel: Tack

Y uttalas som en konsonant liknande svenska J.

´ över en vokal betyder att den är lång.

¨ över en vokal betyder ingenting egentligen.

LL, NN & SS är långa konsonanter.

H uttalas men är inte ett ach-ljud.

D, B & G Står aldrig ensamma utan uttalas ND, MB & NG.

Undantaget är D som kan komma efter L & R.

W uttalas som Eng. wow

U i kombinationen Qu uttalas som W.

 

Verb böjs efter tidsformer, presens = -a ,

imperfekt/preteritum = -e och futurum = -uva.

Om du är intresserad så böjs perfekt (har gjort) genom att den dominanta vokalen i ordet sättes i början. Dessutom får ordet en -ie ändelse.

Exempel: ne lesta = jag vandrar. ne lestuva = jag skall vandra. ne leste = jag vandrade. ne elestie = jag har vandrat.

Imperativ består bara av presens.

Verb böjs även efter plural och den ändelsen är -r

exempel: Atani tuluvar = människorna skall komma.

Atani tuler = människorna kom.

I ordlistan står alla verb i presens.

Verbet ÄR (att vara) böjs

Dåtid: yè. Presens: ye. Futurum: yeva

-i kan användas som en kort form av ÄR på personliga pronomen.

Lei = du är

nei = jag är

mei = vi är

roi = han är

osv.

Futurum av dessa är

-iva

exempel:

Leiva = du kommer att vara

Teiva = de kommer att vara

Plural bildas genom att man lägger till -i (efter konsonant) eller -r

(efter vokal).

Ord som slutar på -e byter ut -e mot -i i plural.

Exempel: Elda= alv. Eldar =alver

Atan= människa. atani= människor

Londe= hamn. Londi= hamnar

 

Bestämd form bildas genom att man sätter "i " framför ordet. "I" motsvarar ungefär engelskans the. I kan också betyda "som"

 

Genitiv bildas genom att man lägger till en -o ändelse och tar bort den eventuella föregående vokalen. Om ordet står i plural blir ändelsen -on och man tar inte bort sista vokalen.

aldaron lassi = trädens löv

eldo parma = alvens bok

 

För att böja adjektiv lägger man till prefix.

Komparativ= In- Superlativ= An-

Exempel:

Bra= Már

Bättre= Inmar

Bäst= Anmár

 

Prepositioner

I Quenya kan vissa ord betyda olika saker på svenska. Så är det med en del prepositioner.

Enna betyder till eller mot. Det förekommer överallt där man anger en riktning mot någonting. Det motsvarar i den del fall svenskans På. ²Han tittar på boken² blir. ²Ro kena enna i parma²

Undu betyder både ner och under Amba betyder både upp och på. Orden kan även användas som imperativer, precis som i svenska.

Undu, te quingar enna men.

Ner, de skjuter på (mot) oss.

 

Namn

Ordlistan kan och bör användas för att skapa namn. Några regler man bör komma ihåg är dock: D får bara stå efter L, N och R. B får bara stå efter M. G får bara stå efter N.

Verben i ordlistan kan användas för att skapa namn. Man använder då bara roten och lägger till en lämplig ändelse.

Ändelserna som finns är och betyder.

-de = den som sysslar med/ gör. Quingende = Den som skjuter.

-dil = den som älskar. Orkandil = Den som älskar orcher.

-dur = den som tjänar. Valandur = Den som tjänar gudarna.

-dakil = den som har besegrat. Atandakil = Den som besegrade människorna.

-on = den store. Sauron = den store avdkyvärde.

-ion = son till. Sauronion = Saurons son

-ien = dotter till. Sauronien = Saurons dotter

 

Tacksam för frågor och rättelser.

Svenska Quenya
A

ack

alla, allt

alm

alv

ande

att

avskyvärd

 

B

 

barn

befria

berättelse

beskydda

besvärja

besvärjelse

bida

björn

blod

blomma

blå

bok

bokstav

boning

bortom

bra

bro

broder

brun

bröd

bröllop

båt

 

C

 

centrum

 

D

 

dag

dagligen

de

dem

demon

deras

det

dig

dikt

dimma

din, ditt

dom

dotter

drottning

drömma

du

dubbel

dvärg

dödlig

döpa

dörr

 

E

 

ed

eld

eller

ende

ensam

ett, 1

evig

 

F

 

fader

falla

familj

farväl

fasa

fem, 5

finna

fisk

flod

fly

folk

forma

frukt

frukta

fråga

från

fyra, 4

fågel

fängelse

fästning

följa

för

för alltid

förbli

förlåta

först

förstå

förutom

 

G

 

gammal

ge

genom

gifta

gissa

glittra

glädje

gnista

god

gren

grå

gråalv

gråalviska

grön

gud

gul

guld

gyllene

gåva

göra

 

H

 

hammare

hamn

han

hand

hans

hast

hav

helig

hell

henne

hennes

himmel

hitta

hjälm

hjärta

hob

hon

honom

horn

hur

huvud

håla

hår

här

härskare

häst

högalv

högalviska

höger

höra

 

I

 

i

idag

ingen

inte

is

 

J

 

ja

jag

jaga

jord

järn

 

K

 

kanske

klar

komma

krig

krigare

krok

kråka

kunna

kunskap

kvinna

käft

källa

kärlek

 

L

 

lampa

ligga

likt

ljus

lova

lysa

lyssna

lång

lärd man

löv

 

M

 

makt

man

mantel

mark

men

mig

min, mitt

moder

modig

moln

monster

morgon

mur

måne

människa

mörk

mörker

mörkeralv

möta

möte

 

N

 

namn

natt

nej

ner

ni

nio, 9

norr

nu

näktergal

när

 

O

 

och

omringa

ond

orch

orm

oss

ovillig

oändlig

 

P

 

penna

pilbåge

plats

port

prins

prisa

påfylla

påfyllning

 

R

 

rast

rida

rike

riktigt

ring

rinna

ropa

räkna

röd

 

S

 

se

sex, 6

silver

sist

sitta

sju

sjuklig

sjunga

sjö

skatt

skepp

skicklighet

skina

skjuta

skog

skugga

slut

sluttning

smal

solen

solnedgång

soluppgång

son

spjut

spöke

stanna

sten

sticka

stig

stjärna

stjärnljus

stor

storm

strand

strida

svärd

syster

sång

säga

säker

säng

söder

 

T

 

ta

tala

tand

tecken

till

tillräckligt

tills

tillsammans

tillåta

timme

tio

torn

tre

trohet

trollkarl

tron

träd

trängsel

två

törn

 

U

 

under

underbar

ungmö

upp

upphöjd

ut

utanför

 

V

 

vacker

vad

vaka

vakna

var

vara

varför

varg

varifrån

vart

vass

vatten

vem

veta

vi

vid

vila

vilja

vilken

vind

vingar

vis

vit

vråla

väg

vän

vänster

vänta

väpnare

världen

väster

 

Å

 

åldras

åtta

 

Ä

 

ädelsten

äga

äktenskap

ännu

är

är

äta

 

Ö

önska

öster

överlägsen

A

ai

ilya

lalme

elda

fëa

at

saura

 

B

 

hín

faina

quenta

verya

luhta

lúke

mara

morko

serkë

lótë

luin

parma

tengwa

mar

pella

már

yanta

onoro

varne

masta

vestale

kirya

 

C

 

ende

 

D

 

aurë

ilyarea

te

ten

rauko

ta

se

lin

laire

hísië

la

telum

yende

tári

olosta

le

atwa

nauko

sere

fírimo

esta

ando

 

E

 

vanda

nár

elor

eru

eressea

mine

oio

 

F

 

atto

lanta

nosse

namárië

osse

lempe

túva

hala

sîr

auta

rimbo

tanya

yávë

aista

manta

ello

kanta

aiwe

mandos

ost

hilda

an

tennoio

termára

avanta

minya

ista

enga

 

G

 

iaur

anta

ter

vesta

intya

tinta

alasse

tinwë

mâr

olwa

sinda

sinda

sindarin

kalen

vala

malina

malta

laurea

lesta

anna

kára

 

H

 

namba

londë

orna

ëar

aina

aiya

rin

ra

menel

túva

kassa

óre

periande

re

rin

ras

yanen

kár

latta

fin

sinome

heru

rokko

noldo

quenya

forya

lasta

 

I

 

auresse

únér

laume

helka

 

J

 

ea

ne

farota

kemen

anga

 

K

 

naiva

kaina

túla

ohta

ohtakáro

ampa

karko

ista

ista

nis

anka

ehtele

mele

 

L

 

kalma

kaita

ve

kalma

vanda

kala

lasta

anda

istyar

lasse

 

M

 

vala

nér

kollo

marde

nan

nin

na

amil

verya

lumbor

úvanimo

arinya

ramba

nai

isil

atan

more

morne

moriquende

omenta

omentie

 

N

 

esse

lóme

undu

le

nerte

formen

lómelinde

yare

 

O

 

ar

pela

ulka

orka

lókë

min

avar

oio

 

P

 

tekil

quinge

men

ando

haryon

laita

enquanta

enquantie

 

R

 

sére

roqua

nóre

anwave

korma

ehtela

yala

nóta

karne

 

S

 

kena

enque

telpe

métim

hara

otso

engwa

lina

aelin

harma

kirya

kuru

kala

quinga

taurë

leo

tyel

nende

arka

anar

anarlanta

ambaron

yonde

ehte

fair

mára

sarn

erka

tie

elen

silme

alta

raumo

falassë

maka

makil

onone

laire

quetta

varna

kaima

hyarmen

 

T

 

mapa

quetta

karka

tengwa

enna

fárea

tenna

kom

lava

lúme

kainen

minas

neldë

voronwë

istar

mahalma

alda

sanga

atta

erka

 

U

 

nu

lirima

wen

amba

tára

et

ara

 

V

 

linda

man

tira

kuiva

yasse

yan

ráka

yallo

yanna

aika

nen

man

ista

me

mára

yesta

ya

súle

rámar

nolea

fáne

alausta

tie

melda

hyarya

mara

makor

arda

númen

 

Å

 

yerya

tolto

 

Ä

 

mírë

harya

vesta

ananta

ye

alkar

mata

 

Ö

yesta

rómen

orkhalla